Späť

POMOC A PODPORA NAŠEJ SPOLOČNOSTI Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:

Priemyselný areál 946 03 Kolárovo

 

NÁZOV PROJEKTU:

Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

Jedná sa o nákup "CNC" sústruhu za účelom obrábania kovov, zvýšenia produkcie, kvality a konkurencie na trhu. 

 

NÁZOV A SÍDLO PRENAJÍMATEĽA:

MOPED-Slovakia, s.r.o., 921 04 Bratislava, GAlvaniho 16/A, s miestom realizácie prevádzky, 946 03 Kolárovo, Priemyselný areál

 

DÁTUM ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU:

1.7.2014

 

DÁTUM UKONČENIA PROJEKTU:

30.9.2015

 

OPERAČNÝ PROGRAM:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

RIADIACI ORGÁN:

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU:

47.156,40 €

 

TENTO PROJEKT BOL REALIZOVANÝ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE